• "Алтернативното решаване на спорове за подобрен достъп до правосъдие и върховенство на закона", 2012
  • "Тълкувателните решения на върховните съдилища като източник на правосъдие и фундамент за върховенството на закона", 2011
  • "Превенция на домашното насилие", 2011
  • "Inns of Court" – менторство в София, 2010
  • "Оценка на нуждите за реформа на съдебната система в контекста на общественото недоверие и високите показатели за корумпираност и неефективност на системата"  - предварителна фаза, 2009
  • "Обществена информираност за ефективна защита по съдебен път на права и интереси на гражданите – партньорство с национален обхват на Българската ИДЛО Алумни Асоциация и ДАРИК радио"  - 2007