История

Българската ИДЛО Алумни Асоциация е сдружение с идеална цел, регистрирано на 11.06.2002 г. в Софийски градски съд съобразно изискванията на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Сдружението е от експертен тип и е учредено от участници в семинари и курсове на Международната организация за развитие на правото (International Development Law Organization – IDLO) със седалище в Рим, Италия.  

БИАА разполага с добре развита мрежа от контакти в национален и международен мащаб в качеството си на една от 47-те алумни организации на ИДЛО – Рим.

Поради своя интернационален характер ИДЛО – Рим, практически не провежда обучения пряко върху национални законодателства, а предава знания за фундаментални правни принципи, ценности, добри практики. Българската алумни асоциация реализира в национален мащаб ценностите и философията на   международната организация. За нас идеята за добре функционираща съдебна система носи измерението за подобрен достъп до правосъдие; идеята за законност съдържа в себе си ценностите справедливост, достойнство и икономически възможности за всеки човек.

Повече от 15 години БИАА обучава средногодишно по юридически английски език по 80 прависти.