Проекти

3Р FOR IP: Публично-частно партньорство за закрила на интелектуалната собственост, 2018

Период на изпълнение: март 2018 - март 2019

Партньори:
Сдружение за защита на легалното разпространение на програми – ТеРаПро, Българска ИДЛО алумни асоциация, Агенцията  за връзки с обществеността - DD ...

Прочети още...

EYE: Силата на младите хора в Европа: "И ти си автор! Можеш да спечелиш от това!“, 2018

Период на изпълнение: март 2018 - март 2019

Партньори: Сдружение за защита на легалното разпространение на програми – ТеРаПро, Българска ИДЛО алумни асоциация, Нов български университет,  Университет Туриба - ...

Прочети още...

Новини

По-интелигентна защита за интелектуалната собственост в дигиталната ера

Едно от всеки три работни места в ЕС е свързано с индустрии, които интензивно използват права върху интелектуална собственост - търговски марки, дизайни, патенти, авторски права. Тези тясно свързани с...

Прочети още...

Законодателство за извинението

Съдебният съвет на Хонконг прие в средата на юли 2017 г. Закон за извиненията. Съгласно новоприетия Закон "извинението" (широко дефинирано като всяко изразяване на съжаление, съчувствие или доброжелателност на дадено...

Прочети още...

Маршрути на фалшификатите

Според нов доклад на Службата за интелектуална собственост на Европейския съюз и на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие контрабандистите на фалшиви стоки използват Хонконг, Обединените арабски емирства и Сингапур...

Прочети още...