Кампания 2018 - 2019

Програмата е направена с изцяло практическа насоченост. Подходяща е за успешно преминалите основния курс на обучение, а също така и за юристи, които имат добро ниво на общ английски и практика в работата с документи. Работи се интензивно за постигане на отлични комуникационни умения – провеждат се дискусии, обсъждат се казуси, извършват се преводи на документи /съдебни решения, договори и др./.

Делнична група: с начало 12 октомври 2018 г. Провежда се в сряда и петък от 18.30 до 20.30 часа. Курсът продължава до средата на месец февруари 2019 година.

Прочети още: Юридически английски език – практическа част 2018-2019

11 октомври 2017 г.

Програмата е направена с изцяло практическа насоченост. Подходяща е за успешно преминалите основния курс на обучение, а също така и за юристи, които имат добро ниво на общ английски и практика в работата с документи. Работи се интензивно за постигане на отлични комуникационни умения – провеждат се дискусии, обсъждат се казуси, извършват се преводи на документи /съдебни решения, договори и др./.

Прочети още: Юридически английски език – практическа част 2017