Кампания Пролет 2018

Обучението се води по специално разработена програма от адвокат Албена Симеонова.

Курсът е предназначен за  практикуващи юристи, преводачи, студенти по право или международни отношения. Целта на обучението е да бъде усъвършенствана специфичната лексика в области на правото като търговско право, дружествено право, облигационно право, вещно право, трудово право, граждански процес и др. Активно се развиват четирите основни езикови умения – четене, писане, слушане, говорене.

Начало – 08 март 2018 година, две групи съответно от 17.00 и от 19.00 часа /вторник и четвъртък/. Продължителност на обучението - 100 учебни часа, лекциите са по три учебни часа. Курсът продължава до края на месец юни 2018 година.

Такса за участие: 490 лева при пълно заплащане на курса или 520 лева, платими на две вноски по 260 лева. Групите да запълват по реда на записването. Записването се потвърждава с плащане в едноседмичен срок от заявяване на участието.

 

След успешно завършеното обучение  Българската ИДЛО алумни асоциация издава сертификат на курсистите.