Едно от всеки три работни места в ЕС е свързано с индустрии, които интензивно използват права върху интелектуална собственост - търговски марки, дизайни, патенти, авторски права. Тези тясно свързани с права върху интелектуална собственост индустрии представляват 42% от цялата икономическа активност в ЕС и създават около 5.7 трилиона евро от брутния вътрешен продукт.

Действително  и физически, и дигитални продукти са силно засегнати от онлайн пиратството и от фалшифициране. Паралелно с това обаче интернет предлага иновативни подходи за борба срещу нарушаването на права на интелектуалната собственост. "Време е да се помисли за "блокови вериги" или мобилни апликации за правоприлагащите структури... И това са само няколко от възможностите...", каза Антонио Кампинос - изпълнителен директор на Службата за интелектуална собственост на Европейския съюз, по време на Европейската среща на върха за правоприлагане в областта на интелектуалната собственост, проведена в Берлин.