Съдебният съвет на Хонконг прие в средата на юли 2017 г. Закон за извиненията. Съгласно новоприетия Закон "извинението" (широко дефинирано като всяко изразяване на съжаление, съчувствие или доброжелателност на дадено лице във връзка със спор) не представлява признаване на вина или отговорност и като цяло няма да бъде "допустимо" доказателство, което може да се ползва във вреда на поднеслия извинението при отнасяне на спора за съдебно решаване.

Приетата регулация за извиненията има символично значение. По опита на много презокеански юрисдикции, които вече са приели подобно законодателство за извинението (например Канада и Австралия), Хонконг е първата азиатска юрисдикция, която приема подобен закон - в духа на новоприетия закон произнесеното извинение се преклудира при съдебното произнасяне относно вината и отговорността. (изключения са допуснати само при казуси на медицинска небрежност и отговорност на държавата).

По материали на www.lexology.com