Според нов доклад на Службата за интелектуална собственост на Европейския съюз и на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие контрабандистите на фалшиви стоки използват Хонконг, Обединените арабски емирства и Сингапур като глобални центрове за внос на фалшиви стоки, които след това се реекспортират по пощата или с куриерски услуги.

Докладът твърди, че няколко локации в Средна Азия - Обединените арабски емирства, Саудитска Арабия и Йемен, са ключовите транзитни точки за фалшиви стоки за Африка. Други четири транзитни точки - Албания, Египет, Мароко и Украйна, се използват за прехвърляне на фалшиви стоки към ЕС, докато Панама е важна транзитна точка в посока САЩ.
 
Около 3/4 от фалшивите стоки се транспортират по море, като куриерските служби и обикновената поща се използват за пренос на по-малки стоки. Отчетена бе и нарастващата роля на технологиите при престъпленията, свързани с ИС, в контекста на онлайн търговията.

Докладът бе представен на проведената в Берлин в средата на годината Европейската среща на върха за правоприлагане в областта на интелектуалната собственост, организирана от немското Министерство на правосъдието и защита на потребителите, Европейския съюз и Службата за интелектуална собственост на Европейския съюз.

ОТГЛАСИ И МНЕНИЯ

Уважаема адвокат Ангелова,

С настоящото писмо бих искала да изкажа радостта си от това, че има имах възможността да запиша този курс и да науча толкова много полезни неща от него благодарение на Вашия професионализъм и отдаденост. Бях истински учудена от себе си, че успях за това сравнително кратко време, въпреки натовареността и ежедневните ангажименти, да подобря нивото си на английски, особено в специфичната област на професионалната ни насоченост.

Благодарение на тази система на работа, която умело насочва към търсене и откриване на допълнителни източници за самоподготовка и развитие, добих до известна степен увереност,.....

Прочети още...

Новини

IDLO – Рим, започва дискусия по стратегически план 2021 - 2024

Стратегическият план е тясно обвързан с Програмата на ООН за устойчиво развитие до 2030 г. и отразява подхода на IDLO към идеята за върховенството на закона като резултат и като...

Прочети още...

Динамиката на “slowbalisation”

“Slowbalisation”, разбирано като забавяне на глобалната интеграция, започва след финансовата криза от 2007-2008 година.  През 2020 здравната пандемия COVID 19 предизвика нов драматичен спад на трансграничното движение на стоки, услуги...

Прочети още...

По-интелигентна защита за интелектуалната собственост в дигиталната ера

Едно от всеки три работни места в ЕС е свързано с индустрии, които интензивно използват права върху интелектуална собственост - търговски марки, дизайни, патенти, авторски права. Тези тясно свързани с...

Прочети още...

Законодателство за извинението

Съдебният съвет на Хонконг прие в средата на юли 2017 г. Закон за извиненията. Съгласно новоприетия Закон "извинението" (широко дефинирано като всяко изразяване на съжаление, съчувствие или доброжелателност на дадено...

Прочети още...

Маршрути на фалшификатите

Според нов доклад на Службата за интелектуална собственост на Европейския съюз и на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие контрабандистите на фалшиви стоки използват Хонконг, Обединените арабски емирства и Сингапур...

Прочети още...