Стратегическият план е тясно обвързан с Програмата на ООН за устойчиво развитие до 2030 г. и отразява подхода на IDLO към идеята за върховенството на закона като резултат и като средство за мир и устойчиво развитие  (цел 16 от Програмата на ООН).

Въпреки широкото признание за обединяващата и целеполагаща роля на Програмата на ООН за устойчиво развитие, последните години  демонстрират рязко влошаване в няколко измерения на правовата държава - увеличаване на насилието и въоръжените конфликти, мащабни хуманитарни кризи, нарастващ авторитаризъм, нарастващо неравенство, нетърпимост и социално напрежение. Върховенството на закона допълнително e застрашено от нарастващ натиск върху международните норми и стандарти и атаки срещу правата на човека, независимостта на съдебната власт и гражданското общество.

COVID-19 изостри тези тенденции и има потенциал да ги задълбочи драстично. Но кризатата предлага и уникална възможност за преразглеждане на политиките, повишаване на амбициите и преориентиране на света към по-справедливо, мирно и устойчиво бъдеще.

 ИДЛО е  единствената глобална междуправителствена организация, която се посвещава изключително на развитието на  върховенството на закона като средство за мир, устойчиво развитие и човешки права – в този смисъл мандатът на IDLO рядко е бил по-подходящ или по-необходим, отколкото в този момент на криза.

 

“Slowbalisation”, разбирано като забавяне на глобалната интеграция, започва след финансовата криза от 2007-2008 година.  През 2020 здравната пандемия COVID 19 предизвика нов драматичен спад на трансграничното движение на стоки, услуги, капитали и хора до степен, в която коментаторите обявиха началото на деглобализацията.

Прочети още: Динамиката на “slowbalisation”

Съдебният съвет на Хонконг прие в средата на юли 2017 г. Закон за извиненията. Съгласно новоприетия Закон "извинението" (широко дефинирано като всяко изразяване на съжаление, съчувствие или доброжелателност на дадено лице във връзка със спор) не представлява признаване на вина или отговорност и като цяло няма да бъде "допустимо" доказателство, което може да се ползва във вреда на поднеслия извинението при отнасяне на спора за съдебно решаване.

Прочети още: Законодателство за извинението

Едно от всеки три работни места в ЕС е свързано с индустрии, които интензивно използват права върху интелектуална собственост - търговски марки, дизайни, патенти, авторски права. Тези тясно свързани с права върху интелектуална собственост индустрии представляват 42% от цялата икономическа активност в ЕС и създават около 5.7 трилиона евро от брутния вътрешен продукт.

Прочети още: По-интелигентна защита за интелектуалната собственост в дигиталната ера

Според нов доклад на Службата за интелектуална собственост на Европейския съюз и на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие контрабандистите на фалшиви стоки използват Хонконг, Обединените арабски емирства и Сингапур като глобални центрове за внос на фалшиви стоки, които след това се реекспортират по пощата или с куриерски услуги.

Прочети още: Маршрути на фалшификатите

ОТГЛАСИ И МНЕНИЯ

Уважаема адвокат Ангелова,

С настоящото писмо бих искала да изкажа радостта си от това, че има имах възможността да запиша този курс и да науча толкова много полезни неща от него благодарение на Вашия професионализъм и отдаденост. Бях истински учудена от себе си, че успях за това сравнително кратко време, въпреки натовареността и ежедневните ангажименти, да подобря нивото си на английски, особено в специфичната област на професионалната ни насоченост.

Благодарение на тази система на работа, която умело насочва към търсене и откриване на допълнителни източници за самоподготовка и развитие, добих до известна степен увереност,.....

Прочети още...

Новини

IDLO – Рим, започва дискусия по стратегически план 2021 - 2024

Стратегическият план е тясно обвързан с Програмата на ООН за устойчиво развитие до 2030 г. и отразява подхода на IDLO към идеята за върховенството на закона като резултат и като...

Прочети още...

Динамиката на “slowbalisation”

“Slowbalisation”, разбирано като забавяне на глобалната интеграция, започва след финансовата криза от 2007-2008 година.  През 2020 здравната пандемия COVID 19 предизвика нов драматичен спад на трансграничното движение на стоки, услуги...

Прочети още...

По-интелигентна защита за интелектуалната собственост в дигиталната ера

Едно от всеки три работни места в ЕС е свързано с индустрии, които интензивно използват права върху интелектуална собственост - търговски марки, дизайни, патенти, авторски права. Тези тясно свързани с...

Прочети още...

Законодателство за извинението

Съдебният съвет на Хонконг прие в средата на юли 2017 г. Закон за извиненията. Съгласно новоприетия Закон "извинението" (широко дефинирано като всяко изразяване на съжаление, съчувствие или доброжелателност на дадено...

Прочети още...

Маршрути на фалшификатите

Според нов доклад на Службата за интелектуална собственост на Европейския съюз и на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие контрабандистите на фалшиви стоки използват Хонконг, Обединените арабски емирства и Сингапур...

Прочети още...